Quick Sale
1 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
2 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
3 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
4 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
5 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
6 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
7 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
8 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
9 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
10 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
11 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
12 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
13 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
14 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Quick Sale
15 / 15
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
Shinkansen
新幹線迷你積木 (NANO BLOCK)
型號: AMO057
存貨狀態: 開團中--需預購
截單日期:10月31日
到貨日期:11月中左右
HK$ 95.00
3 件或以上: HK$ 89.00 /件

數量

More details

Only車頭🚄濃縮版列車收藏!!!

-E5系新幹線

-E6系新幹線

-E7系新幹線

-E231系山手線

-E235系山手線

-E233系湘南新宿

-E233系京浜東北線

-N700系新幹線

-E259系成田EXPRESS

-800系新幹線

-T922 新幹線

-T923 新幹線

-南海50000系

-蒸氣機關車


対象年齢 :12才以上

難度:2-3/5 (視乎個別型號)

如果您對本商品有什麼問題或經驗,請在此留下您的意見和建議!

登入註冊 後檢視商品評論!